برچسب: جامدادی نمدی

0

آموزش جامدادی نمدی

وسایل مورد نیاز نمد,زیپ,لوله ی خالی دستمال رولی,قیچی,کاتر ابتدا لوله ی مقوایی دستمال رو از حدود یک سوم طول آن برش میزنیم. پارچه رو طبق شکل برش زده و زیپ به آن میدوزیم. دولبه...