برچسب: نقاشی چهره با خودکار

0

آموزش چهره با خودکار رنگی

یه لایه خیلی کم رنگ جاهایی که باید رنگ روش پیاده بشه رو به صورت هاشورهای فوق العاده ریز کنار هم در جهت های مختلف میزیم دوباره یه لایه دیگع روش کار میکنیم و...

2

آموزش چهره با خودکار رنگی

با آموزش چهره با خودکار رنگی برای شروع کار بعد از طراحی طرح و منتقل کردن طرح روی مقوا فابریانو کرمی طرح را خوب برسی کرده و خوب به رنگهایی که بکار رفته توجه...