برچسب: هفسین

0

آموزش هفت سین کریستال

آموزش هفت سین کریستال یک دسته پنج تایی ویک دسته سه تایی گلبرگ کریستال آماده کنید نقاط مشخص شده را چسب حرارتی صنعتی بریزید قبل از اینکه چسب سرد بشه داخل دستتون جمع کنید...

0

هفسین گوی

هفسین گوی گوی یونولیتی میتوان زمینه گوی را با گواش رنگ کرد یا آنرا یا خز بپوشانیم سپس اقلام هفت سین را روی گوی با چسب حرارتی بچسبانیم. رول دستمال کاغذی برای گلدان چوب...