ارتباط با ما

برای ارتباط با ایده خلاق می توانید به نشانی khalagh.idea@gmail.com ایمیل بزنید و یا به آی دی تلگرام Alii_sadegh@ پیام دهید.