ارتباط با ما

دوستان توجه داشته باشید که فقط برای بحث تبلیغات و همکاری از این طریق اقدام کنید، برای ارتباط با ایده خلاق می توانید به آی دی تلگرام Alii_sadegh@ پیام دهید و یا به نشانی khalagh.idea@gmail.com ایمیل بزنید.